Ons-Groene-Schoolplein-Background

Wat is Ons Groene Schoolplein

Ons Groene Schoolplein is:

  • Een bron van ideeën voor korte en wat uitgebreidere opdrachten om met kinderen het groen op het schoolplein te beheren en te ontdekken.
  • Een handleiding om het beheer door de kinderen structureel te maken, als deel van het schoolwerkplan, waarbij beheren en beleven gekoppeld zijn.
  • Een levend lespakket voor teams en individuele leerkrachten. Met ervaringen uit de praktijk zal het aanbod aangevuld worden.


De website Ons Groene Schoolplein is gestart in 2011 als een onderdeel van het NME-arrangement Groene Schoolpleinen in Leiden. Opdracht was om een vernieuwend lespakket te ontwikkelen voor het beheer en educatief gebruik van de vergroende schoolpleinen.

In het arrangement Groene schoolpleinen Leiden is deze opdracht uitgevoerd door Stichting Elementree uit Den Haag, in nauwe samenwerking met NME van de gemeente Leiden en Milieueducatie van de gemeente Den Haag. Daarbij zijn de ontwikkelingen rond het educatief gebruik van groene schoolpleinen in de rest van het land, zoals in Gelderland met de 101 groene klaslokalen ook meegenomen.

Waarom een website?

De keuze voor een website in plaats van een lespakket was snel gemaakt. Een website is gebruiksvriendelijker, de inhoud kan gemakkelijk worden aangepast en de digitale mogelijkheden, zoals het opnemen van links naar filmpjes, passen beter in het moderne onderwijs.

Verantwoording

Het maken en gebruiken van een beheer- en beleefkalender voor het eigen groene schoolplein, met een koppeling naar schoolprojecten en methodes voor Natuuronderwijs of wereldoriëntatie, is de spil van de website.

Als het team de tijd kan vinden om samen aan een beheer- en beleefkalender voor de hele school te werken, levert het een mooi onderdeel van het schoolwerkplan. Vraag indien mogelijk ondersteuning via het NME-centrum.

Voor wie het complete natuuronderwijs in een plan wil uitwerken, op basis van de concept-contextbenadering, moet te rade gaan bij www.biologieplusschool.nl. Met een teamtraining en begeleiding gedurende 3 jaar heeft de school het predicaat Biologie Plusschool, met een groen schoolplein, eventueel met techniek en andere accenten. Zo heeft de school een duidelijk profiel.

In de opdrachten op de website is gekozen voor het leren zorgen voor de natuur, voor echte ontmoetingen met de natuur in de directe omgeving en voor  leren met hoofd, hart en handen.

 

Wat biedt Ons Groene Schoolplein? (en doorverwijzingen)

Ons Groene Schoolplein biedt informatie over het beheer en educatief gebruik van het groene schoolplein. Het biedt geen informatie over het ontwerp van een groen schoolplein. Zie daarvoorwww.groeneschoolpleinen.nl. Maar het concept van een beheer- en beleefkalender (voor elke groep een eigen taak op het schoolplein) kan zeker helpen bij het maken van een ontwerp.

Ons Groene Schoolplein biedt veel opdrachten, variërend van 15 minuten tot een dagdeel. Het biedt geen projecten of (zeer) uitgebreide lessen. Wil je meer doen op het schoolplein op het gebied van NME? Maak dan gebruik van het lokale of regionale NME-centrum of dienst (gemeente).

NME Leiden heeft 7 projecthandleidingen, te vinden op www.leiden.nl/nme:

  • Zaaien voor bijen en vlinders
  • Kleine diertjes rond school
  • Bollen planten voor een groene schoolomgeving
  • Bouwen voor beesten
  • de ontdektuin (zintuig-kruidentuin)
  • Groentetuintje in de klas en buiten
  • Digitaal lespakket Bomen rond school


Voor het aanbod van Milieueduatie Den Haag, kijk op www.milieueducatie.denhaag.nl

De opdrachten zijn vooral gericht voor gebruik van het groene schoolplein binnen het natuuronderwijs. Het bevat geen suggesties voor het gebruik van het schoolplein bij andere vakken, zoals rekenen en taal. Daarvoor worden in Gelderland voorbeelden ontwikkeld in het NME-arrangement 101 groene klaslokalen.

Ons Groene Schoolplein bevat enkele opdrachten gericht op (moes)tuinieren, maar het biedt geen suggesties voor een heel jaar tuinieren. Kijk daarvoor eens bij schooltuinen in de buurt of op de volgende sites:


Gebruik van het materiaal

De opdrachten zijn samengesteld gebruik makend van veel eigen ideeën en ervaring en op basis van diverse bronnen. Alle opdrachten kunnen geprint en gebruikt worden voor eigen gebruik in de schoolomgeving.

Opdrachten mogen niet overgenomen worden om op te nemen in eigen publicaties, websites en dergelijke zonder toestemming van de samenstellers van deze website. Voor meer informatie, neem contact op via info@onsgroeneschoolplein.nl

 

NME Arrangement Groene Schoolpleinen

De website is een onderdeel van het NME-arrangement in Leiden. Er zijn vier schoolpleinen en één plein van een kinderdagverblijf ‘vergroend’. In het arrangement werden verschillende gemeentelijke beleidsterreinen, zoals natuur- en milieueducatie, verkeersveilige scholen, biodiversiteit, groen(beleving) en het Waterplan gekoppeld. Fonds 1818 voert in de periode 2010-2014 een groot project uit om scholen in hun verzorgingsgebied te stimuleren en te ondersteunen bij het vergroenen van het schoolplein. In 2012 zijn hier al ongeveer 100 scholen bij betrokken. Fonds 1818 was een van de partners en de aanvrager van het arrangement. Vanuit Hogeschool InHolland is een stageplek gerealiseerd om het concept de beheer- en beleefkalender te onderzoeken en uit te testen.

Belang van groene schoolpleinen

Een groen schoolplein brengt kinderen spelenderwijs in aanraking met natuur en milieu. In hun eigen omgeving ontdekken en beleven stadse kinderen op deze manier de natuur. Een schoolplein is belangrijk voor spel en ontspanning. Uit onderzoeken blijkt dat het spelen op een groen schoolplein veel waarde heeft voor de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van het kind. Kinderen kunnen zich beter concentreren als ze meer in de natuur spelen; hun schoolprestaties worden beter. Spontane ontmoetingen met natuur tijdens de pauzes dragen bij aan een evenwichtige ontwikkeling en aan hun belangstelling en waardering voor de natuur. Daarnaast kan het groene schoolplein een plek zijn om les te krijgen met natuurlijke materialen, praktische voorbeelden en opdrachten om zelf je omgeving te gaan verkennen. Regelmatig vragen scholen om ideeën voor natuurlessen rond school, omdat het hen moeilijk valt om vervoer te vinden voor een excursie naar het park, nme-centrum of kinderboerderij. Het groene schoolplein kan dus ook een groen klaslokaal zijn! Een rustige plek om instructie te geven, wordt dan ook vaak in de ontwerpen meegenomen.

Andere zoek opties

Heb je een kwartiertje over en zoek je een korte opdracht? Of wil je snel een spel of creatieve opdracht vinden? Zoek dan hier.

Groep

Tijdsduur

Spel of creatief